TEHNIČKA PODRŠKA

Sveukupna podrška podrazumeva sledećih nekoliko procedura:

  • podrska Procenu postojećeg oblika poslovanja.
  • podrska Preporuku adekvatne opreme.
  • podrska Prodaju opreme i repro materijala.
  • podrska Instalaciju opreme i obuku.
  • podrska Stručne savete za održavanje sistema.
  • podrska Obezbeđivanje adekvatnog aplikativnog softvera.
  • podrska Tehničku podršku i servis i van garantnog roka.

Za bilo koju informaciju u vezi sa servisom vaše opreme dostupni su:

Edis Trbonja

Edis Trbonja
Tel:+381 63 390 856
edis@difol.net

Goran Todorov

Goran Todorov
Tel:+381 63 390 464
goran@difol.net

Menu