Najčešća pitanja – Kateri

Da li je moguće štampati na mom printeru, a potom seći na mojoj GX mašini?
“Internal Error” poruka vam se pojavljuje na ekranu.
“Motor Error” poruka se javlja na ekranu mog GX-500/400/300.
Ne mogu da nađem hardver drajver za Macintosh.
Sečenje je nepravilno i izgleda kao da je šiveno.
Pri isecanju kruga, krug je grub i startna i završna tačka se ne poklapaju
Tool carriage udara u okvir sa desne strane.
Ekran prikazuje pomešane karaktere.
Ploter seče talasasto, posebno kada sečem krugove i horizontalne linije.
Krivine nisu glatke sa Windows XP drajverom.
“Mašina prikazuje “Fan Error” na LCD tokom sečenja.
Mašina prikazuje “Err: Bad position”. Pinch roller senzor i carriage kabl su već provereni.
Maksimalna udaljenost između prednjeg markera i zadnjeg markera je 1500mm.
GX-500/400/300 – Koji tip serijskog kabla mogu koristiti?
GX-24 – Mašina prikazuje “ERROR 2 : WRONG NO:S”.
Menu