Najčešća pitanja – Opšte teme

Temperatura predgrejača je viša od podešene temperature.
Nosač glave zastane duži vremenski period na oba kraja tokom štampe.
Postoji li limit za maksimum dužine fajla za štampu i sečenje?
Pri kombinaciji štampe i sečenja outlajn sečenja nije centriran u sredini štampe.
Kada se pojavljuje poruka “TEMPERATURE IS TOO HIGH”?
Kada se pojavljuje poruka “TEMPERATURE IS TOO LOW”?
Da li mogu koristiti FPG2 boje u FJ-600/500/400?
Kako mogu da proverim da li je moja Roland mašina kompatibilna sa Windows 7?
“Internal error” se pojavljuje na ekranu.
“Service call” se pojavljuje na ekranu.
Gde mogu da nađem drajver za mog Rolanda?
Menu