Najčešća pitanja – Sublimacija

Print na transfer papiru nije dovoljno sjajan i deluje kao da ima bending.
Menu