Najčešća pitanja – VersaWorks

Mogu li koristiti VersaWorks na Macintoshu?
Slika je štampana crno-belo.
Da li je moguće štampati na mom štampaču i potom seći na mojoj GX-mašini?
Kako mogu da apdejtujem VersaWorks?
Moj Layout prozor fali.
Koji je najbolji način da obrišem VersaWorks i reinstaliram najnoviju verziju?
U VersaWorks je naveden velik broj različitih tipova materijala. Gde to mogu kupiti?
Koji je maksimum veličine fajla prihvaćen od strane Roland VersaWorks?
Roland VersaWorks ne komunicira sa printerom.
Profili originalnih Roland materijala fale.
Printer prekida sa štampom bez poslednjih nekoliko prelaza.
Mogu li da štampam više elemenata u jednom poslu?
Da li postoji način da se podele print i kat poslovi na više delova u Roland VersaWorks?
Mogu li podesiti VersaWorks da automatski seče posle svakog posla.
VersaWorks prekida ripovanje na 20% ili nikada ne završava rip.
Koja je maksimalna dužina štampe?
Kada se javi greška, ona se ponovo javlja čak i kada je VersaWorks restartovan.
Mogu li kropovani markeri štampani na XC/VP/SP biti detektovani od strane GX-500/400/300/24?
Nivo boje u VersaWorks se ne menja iako printer pokazuje da je ostalo samo 3/4 boje.
Da li je VDP (Variable Data Printing) moguće sa lakom i belom bojom?
Neočekivane crne linije se štampaju iz VersaWorks verzije 3.0 i novije.
Neželjena boja se štampa na belom delu posla.
Kako registrujem Roland color system library u CorelDraw?
Da li VersaWorks prepoznaje krop markere koje sam napravio u mom dizajn softveru?
Koje modele podržava VersaWorks?
Poruka “Color profile C:Program Files….icc not found” se javlja kada VersaWorks počne rip.
VersaWorks ne prepoznaje spot boje EPS fajla napravljenog u CorelDraw X3.
Hardverski ključ je polomljen. Mogu li naručiti novi?
Da li je moguće koristiti dva SP-300V uređaja sa iste instalacije VersaWorks.
Gretag EyeOne često ne uspeva da izmeri linearizaciju Color Chart.
Sila noža koja je podešena u VersaWorks se ne primenjuje pri sečenju.
Sila noža podešena u VersaWorks za perforirano sečenje se ne primenjuje pri sečenju.
Menu