U cilju boljeg poslovanja svojih klijenata preduzeće Difol je razvila nekoliko sistema podrške, a jedan od najbitnijih oblika jeste upravo tehnička podrška i obuka klijenata.

Ovo podrazumeva ne samo rešavanje problema, već i razvoj novih prozvodnih kapaciteta i formi kod klijenta, koji za to ima predispozicije ili sklonosti. Na osnovu postojećeg oblika poslovanja ili želja klijenta, procenjuje se koja bi sledeća stavka bila najprimamljivija i najlakša za razvoj u biznisu manje štamparije ili firmopisačke radnje. Kod klijenata koji nikada ranije nisu bili u kontaktu sa grafikom, predlažemo neka od naših rešenja za jednostavno započinjanje biznisa i sigurno ulaganje u novu kompaniju ili grafički studio.

Sveukupna podrška podrazumeva sledećih nekoliko procedura:

  • Procenu postojećeg oblika poslovanja
  • Preporuku adekvatne opreme
  • Prodaju opreme i repro materijala
  • Instalaciju opreme i obuku
  • Stručne savete za održavanje sistema
  • Obezbeđivanje adekvatnog aplikativnog softvera
  • Izradu ICC profila za specifične materijale
  • Tehničku podršku i servis i van garantnog roka

Za sva tehnička pitanja kontaktirajte nas putem:

Kontakt formulara, e-maila digital@difol.net, ili na broj telefona i 063 390 464.